Elektrotechnieken

3de graad Dubbele finaliteit Elektrotechnieken

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage, installatie-, onderhouds- en diagnosetechnieken van elektrische installaties.

elektrotechnieken 1

Specifiek voor de studierichting

 • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica
 • Uitbreiding van wiskunde: algemene sinusfunctie, rekenen met vectoren, tweedegraadsfuncties, logaritmische schaal, concepten afgeleiden, toegepaste ruimtemeetkunde
 • Leidingen en dozen monteren en plaatsen
 • Draden en kabels trekken
 • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden
 • Diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren in een residentiële, tertiaire en industriële context

Samenstelling studierichting Elektrotechnieken

Beroepskwalificaties elektrotechnicus, technicus industriële elektriciteit

Eindtermen en specifieke eindtermen 3de graad

 • Algemene doorstroomcompetenties: Generieke doorstroomcompetenties
 • Toegepaste wiskunde: goniometrie en vectoren, uitgebreide analyse en algebra, uitgebreide ruimtemeetkunde
 • Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica, toegepaste elektriciteit en elektronica
 • STEM: STEM-Engineering

Logische vervolgopleidingen

Professionele bachelor

 • Industriële wetenschappen en Technologie (Energiemanagement, Energietechnologie, Ecotechnologie)
 • Nautische wetenschappen
 • Sociale wetenschappen: onderwijs

Se-n-Se

 • Beveiligingstechnicus
 • Technicus hernieuwbare energie

Lessenrooster Elektrotechnieken

lesrooster ET HTO 3de graad