Elektrotechnieken

3de graad Dubbele finaliteit Elektrotechnieken vanaf september 2023

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage, installatie-, onderhouds- en diagnosetechnieken van elektrische installaties.

elektrotechnieken 1

Specifiek voor de studierichting

 • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica
 • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, ruimtemeetkunde
 • Leidingen en dozen monteren en plaatsen
 • Draden en kabels trekken
 • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden
 • Diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren in een residentiële, tertiaire en industriële context

Samenstelling studierichting Elektrotechnieken

Beroepskwalificaties elektrotechnieker

Eindtermen en specifieke eindtermen 3de graad

 • Generieke doorstroomcompetenties
 • Toegepaste wiskunde: goniometrie en vectoren, uitgebreide analyse en algebra, uitgebreide ruimtemeetkunde
 • Toegepaste informaticawetenschappen: software bewerken
 • Fysica: basis toegepaste fysica, toegepaste elektriciteit en elektronica
 • Gevorderde STEM

Logische vervolgopleidingen

Professionele bachelor

 • Industriële wetenschappen en Technologie (Autotechnologie, Elektromechanica, Elektronica-ICT, Energiemanagement, Energietechnologie, Ecotechnologie, Luchtvaart)
 • Nautische wetenschappen
 • Sociale wetenschappen: onderwijs

Se-n-Se

 • Beveiligingstechnicus
 • Technicus hernieuwbare energie

 

Lessenrooster Elektrotechnieken

HTO elektrtechnieken 3de gr