Zorgbeleid

We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen de nodige kansen en ondersteuning krijgen.

We dragen het welbevinden van onze leerlingen hoog in ons vaandel.

De vakleerkrachten en de klastitularis zijn de eerste begeleiders. In de klas, indien nodig na de lessen, zorgen ze voor de begeleiding van onze leerlingen, voor leer- en studiebegeleiding.

Voor leerlingen van de eerste graad die het nodig hebben, organiseren we ’s avonds na schooltijd studiebegeleiding.
Alle leerlingen kunnen tijdens de middag een half uur rustig studeren.

Leerstoornissen en leermoeilijkheden worden door ons zorgteam in overleg met het clb en het ondersteuningsnetwerk behandeld. Ouders en leerlingen zullen we daar steeds bij betrekken.

In eerste instantie zullen we de handelingsplannen met daarbij eventueel het gebruik van hulpmiddelen uit de voorgaande school (basisschool voor eerste jaar, andere secundaire school voor neveninstromers) overnemen. In een intakegesprek willen we daar graag tijd voor nemen om een vlotte overgang mogelijk te maken. In een tweede fase zullen we, ook steeds in overleg, de handelingsplannen aanpassen aan de situatie en de evolutie op onze school.


Klik hier om onze visie op zorg na te lezen.


ZORG