Houttechnieken

3de graad Dubbele finaliteit Houttechnieken

Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het opmaken van projectdossiers, het modelleren met CAD, het toepassen van CAM, het programmeren en bedienen van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor
het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

houttechnieken 1

Specifiek voor de studierichting

 • Uitbreiding van wiskunde: algemene sinusfunctie, rekenen met vectoren, tweedegraadsfuncties, logaritmische schaal, concepten afgeleiden, toegepaste ruimtemeetkunde
 • Uitbreiding van fysica: constructieleer, bouwkunde
 • Inzicht in en praktische kennis van stabiliteit
 • 3D-metingen uitvoeren in functie van modelleren
 • Modelleren in 3D met CAD
 • CNC-gestuurde houtbewerkingsmachine ontleden, voorbereiden, tekenen, programmeren, aansturen, instellen, omstellen, bedienen en opvolgen
 • Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren
 • Grondstoffen en onderdelen bewerken met de CNC-houtbewerkingsmachines voor binnen- en buitenschrijnwerk, meubels, interieurelementen, trappen, daktimmerwerk, houtbouwsystemen en decor en standenbouw
 • Technologie en technieken binnen de houtsector

Samenstelling studierichting Houttechnieken

Beroepskwalificaties Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines

Eindtermen en specifieke eindtermen 3de graad

 • Algemene doortroomcompetenties: Generieke doorstroomcompetenties
 • Toegepaste wiskunde: goniometrie en vectoren, uitgebreide analyse en algebra, toegepaste ruimtemeetkunde
 • Toegepaste informaticawetenschappen: software bewerken
 • Toegepaste fysica: basis toegepaste fysica, toegepaste constructieleer, toegepaste bouwkunde
 • STEM: STEM-Engineering

Logische vervolgopleidingen

Professionele bachelor

 • Industriële wetenschappen en Technologie (Ecotechnologie, Energiemanagement, Energietechnologie, Houttechnologie, Industrieel productontwerpen), Vastgoed
 • Sociale wetenschappen: onderwijs

Lessenrooster Houttechnieken

lesrooster HT HTO 3de graad