Informatica- en communicatiewetenschappen

3de graad STEM Informatica- en communicatiewetenschappen vanaf september 2023

Informatica- en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.
De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen informaticawetenschappen en elektriciteit-elektronica. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in digitaal databeheer, softwareontwikkeling, het opzetten en onderhouden van computernetwerken, IOT.

elektronica4

Specifiek voor de studierichting

  • Uitgebreid pakket informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren, softwareontwikkeling, informatie- en databeheer, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren, statistiek
  • Uitbreiding van fysica: elektromagnetisme, elektronica, elektrodynamica, golven en trillingen

Specifieke eindtermen 3de graad Informatica- en communicatiewetenschappen

  • Algemene doorstroomcompetenties: generieke doorstroomcompetenties
  • Uitgebreide wiskunde i.f.v. wetenschappen
  • Informaticawetenschappen: modelleren en simuleren, algoritmen en programmeren, softwareontwikkeling, informatie- en databeheer, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur
  • Gevorderde fysica: elektromagnetisme, elektrodynamica, elektronica, trillingen en golven
  • Gevorderde STEM – Engineering en Labo
  • Sociale wetenschappen: samenleving en politiek: communicatiewetenschappen
elektronica1V2

Deze studierichting is inhoudelijk verwant met de richtingen Technologische wetenschappen en engineering en Mechatronica in de derde graad

Zie bij deze richting voor gelijkenissen en verschillen.

Logische vervolgopleidingen na de derde graad informatica- en communicatiewetenschappen en de aanverwante studierichtingen

ict vervolg

Lessenrooster Informatica- en communicatiewetenschappen

HTO informatic en communicatiewetenschappen 3de gr