Mechatronica

3de graad STEM Mechatronica vanaf september 2023

Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede
algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT, constructies.

Layer 1

Specifiek voor de studierichting

  • Uitgebreid pakket fysica en informaticawetenschappen in een context van elektromechanische processen en systemen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur, elektromagnetisme, elektronica, mechanica, elektrodynamica, thermodynamica, fluïdomechanica, golven en trillingen
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren, statistiek

Specifieke eindtermen 3de graad Mechatronica

  • Algemene doorstroomcompetenties: generieke doorstroomcompetenties
  • Uitgebreide wiskunde i.f.v. wetenschappen
  • Informaticawetenschappen: modelleren en simuleren, algoritmen en programmeren, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur
  • Gevorderde fysica: elektromagnetisme, elektrodynamica, elektronica, mechanica, constructieleer, trillingen en golven, thermodynamica, fluïdomechanica
  • Gevorderde STEM – Engineering en Labo
Layer 2

Deze studierichting is inhoudelijk verwant met de richting Technologische wetenschappen en engineering in de derde graad

Zie bij deze richting voor gelijkenissen en verschillen.

Logische vervolgopleidingen na de derde graad Mechatronica en de aanverwante studierichtingen

mechatronica vervolg

Lessenrooster Mechatronica

HTO mechatronica 3de gr