Technologische wetenschappen en engineering

3de graad STEM Technologische wetenschappen en engineering

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

_MGL0008

Specifiek voor de studierichting

 • Sterke uitbreiding van wiskunde: functieleer/analyse, vectoren, analytische ruimtemeetkunde, goniometrie, matrices, complexe getallen, algebraïsche structuur, telproblemen, binominale verdeling, hypothesetoetsen, uitspraken bewijzen
 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
 • Uitgebreid pakket fysica: elektromagnetisme, elektronica, mechanica, thermodynamica, thermodynamica, fluïdomechanica, golven en trillingen
 • Beperkte uitbreiding chemie

Specifieke eindtermen 3de graad Technologische wetenschappen en engineering

 • Algemene doorstroomcompetenties: generieke doorstroomcompetenties
 • Gevorderde wiskunde
 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
 • Pakket uit de uitgebreide chemie
 • Gevorderde fysica: elektromagnetisme, elektrodynamica, elektronica, mechanica, trillingen en golven, thermodynamica, fluïdomechanica
 • STEM: STEM-Engineering
STEM-wet1

De studierichting Technologische wetenschappen en engineering is inhoudelijk verwant met volgende studierichtingen 3de graad .

 • Informatica- en communicatiewetenschappen
 • Mechatronica
techn wetenschappen richtingen 1

Logische vervolgopleidingen na de 3de graad Technologische wetenschappen en engineering en aanverwante studierichtingen

techn wetenschappen vervolg

Lessenrooster Technologische wetenschappen en engineering

lessentabel-GR3-TW-HTO