Technologische wetenschappen en engineering

3de graad STEM Technologische wetenschappen en engineering vanaf september 2023

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

_MGL0008

Specifiek voor de studierichting

 • Uitgebreid pakket wiskunde
 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren
 • Uitgebreid pakket fysica: elektromagnetisme, elektronica, mechanica, constructieleer, thermodynamica, elektrodynamica, thermodynamica, fluïdomechanica, golven en trillingen
 • Beperkte uitbreiding chemie

Specifieke eindtermen 3de graad Technologische wetenschappen en engineering

 • Algemene doorstroomcompetenties: generieke doorstroomcompetenties
 • Gevorderde wiskunde
 • Informaticawetenschappen: modelleren en simuleren, algoritmen en programmeren
 • Pakket uit de uitgebreide chemie
 • Gevorderde fysica: elektromagnetisme, elektrodynamica, elektronica, mechanica, constructieleer, trillingen en golven, thermodynamica, fluïdomechanica
 • Gevorderde STEM – Engineering en Labo
STEM-wet1

De studierichting Technologische wetenschappen en engineering is inhoudelijk verwant met volgende studierichtingen 3de graad .

 • Informatica- en communicatiewetenschappen
 • Mechatronica
techn wetenschappen richtingen 1

Logische vervolgopleidingen na de 3de graad Technologische wetenschappen en engineering en aanverwante studierichtingen

techn wetenschappen vervolg

Lessenrooster Technologische wetenschappen en engineering

HTO Techn wetensch en engineering