Bouw- en houtkunde

2de en 3de graad STEM

Zijn een goede wiskundige kennis, aanleg voor tekenen, ruimtelijk inzicht, creativiteit en nauwkeurigheid jouw troeven?

1H61BH-276

Wat zijn jouw talenten?

  • Je hebt interesse voor het bestuderen, het ontwerpen en het realiseren van bouwconstructies.
  • Je bent goed in wiskunde en toegepaste wetenschappen.
  • Je beschikt over tekenvaardigheid en een sterk ruimtelijk voorstellingsvermogen.
  • Je bent creatief en hebt aandacht voor uitvoeringsaspecten.

Wat ga je leren?

  • In deze studierichting komt alles aan bod wat met bouwconstructies te maken heeft.
  • Door veel uren computertekenen en andere vakken als constructieleer, topografie, stabiliteitsstudies en kostprijsberekening leer je de taken van een bouwkundig ontwerper kennen.
  • Goede wiskundige kennis gecombineerd met aanleg voor tekenen, ruimtelijk inzicht, creativiteit en nauwkeurigheid zijn absoluut noodzakelijk.
1H61BH-321
1H61BH-278

Wat met je toekomst?

Deze studierichting is vooral gericht op het doorstromen naar het hoger onderwijs.

  • Een masteropleiding binnen het domein Bouwkunde behoort tot de mogelijkheden (industrieel ingenieur).
  • Een professionele bacheloropleiding in de Bouw, Toegepaste architectuur, Energietechnologie, … is een logische keuze.
  • Eventueel kan je ook kiezen om te starten op de arbeidsmarkt in een job als bouwkundig tekenaar, assistent-werfleider, conducteur, commercieel afgevaardigde, …

Lessenrooster Bouw- en houtkunde

3e 4e
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Toegepaste chemie 1 1
Constructie 2 3
Elektriciteit 2
Toegepaste fysica 1 1
Materialenleer 1
Mechanica 1 2
Technisch tekenen 4 4
Studie van praktische knooppunten 2 3
Totaal 34 34
5e 6e
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde-natuurwetenschappen 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 4 3
Bouwadministratie en -wetgeving 2
Constructie-, materialenleer en tekenen 6 6
Kostprijsberekening, planning en organisatie 2
Stabiliteitstudies en -tekenen 2 4
Studie van praktische uitvoeringen 4 4
Topografie 3
Weg- en waterbouwkunde en tekenen 2 2
Totaal 34 34